Công trình Thủy Điện Bắc Mê - Hà Giang

Thông tin chính:

- Chủ đầu tư: Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng 

- Địa điểm xây dựng:   thuộc xã Yên Phong và Phú Nam, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 

- Tổng mức đầu tư: gần 1400 tỉ đồng

- Thời gian thực hiện: 2014-2017

- Công suất lắp máy: 45 MW

- Số tổ máy: 02 tổ máy

- Sản lượng điện trung bình năm: 197×106 kWh.