Chính sách bảo hành

BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Các sản phẩm thép được sản xuất bởi các Nhà máy trong nước được bảo hành theo Quy định và Chính sách của các Nhà máy.